Etapy kształcenia

Współcześnie wymienia się kilka etapów kształcenia. Dzieci zaczynają teraz bardzo wcześnie, bo już od trzech lat można je posłać do przedszkola. Nawet po pół roku życia malucha możliwe jest oddanie go do żłobka, jednak obie powyższe instytucje nie są jeszcze obowiązkowe. Obowiązkowe jest dopiero przedszkole, tak zwana zerówka, od lat pięciu. Dzieci uczą się tam pewnych zachowań społecznych, przebywania w grupie z rówieśnikami, zabawy oraz dyscypliny. Nie wprowadza się jeszcze literek ani cyferek, natomiast stykają się z nauką języka obcego.

Następnym etapem do jakiego przechodzą uczniowie, jest edukacja wczesnoszkolna. Są to klasy od jeden do trzy, prowadzone przez całe trzy lata przez jednego nauczyciela, który uczy ich elementów języka polskiego, matematyki i przyrody oraz wychowania fizycznego. Inny nauczyciel jest od języka obcego, wówczas obowiązkowego oraz od lekcji religii. Oceny w tych klasach są opisowe, a uczniowie na koniec roku szkolnego dostają tylko jedną ocenę za całokształt pracy w danym semestrze. Lekcje prowadzone są w sposób dowolny, to znaczy to nauczyciel na podstawie obserwacji dzieci decyduje o tym, jaka lekcja właśnie się rozgrywa i ile ma trwać. Może się zdarzyć, że dzieci będą przez dziesięć minut rozwiązywały zadania z matematyki, żeby przerwać i przejść do pisania krótkiego opowiadania.

Kolejnym etapem edukacji jest sześcioklasowa szkoła podstawowa. Jeszcze do początku lat dziewięćdziesiątych liczyła ona osiem klas, a następnie zdawało się egzaminy do wybranej szkoły średniej. Dzisiaj mamy klas sześć i klasa szósta kończy się egzaminem, który kwalifikuje uczniów do utworzonych gimnazjów. Tutaj uczniowie stykają się już z poważną szkolną rzeczywistością. Każda lekcja trwa czterdzieści pięć minut, a ich rozkład musi być zgodny z planem zajęć. Od każdego przedmiotu jest inny nauczyciel i uczniowie muszą się przyzwyczaić do różnych osób. Często na początku niektórzy uczniowie nie radzą sobie z nową sytuacją i nie mogą się przestawić na nowy system.

Tęsknią za swoją panią, która uczyła ich tyle lat i woleliby wrócić znów do pierwszej klasy. Ale powrotu nie ma, a upływający szybko czas prowadzi ich do gimnazjum, z mnóstwem przedmiotów i poważnym egzaminem końcowym, którego wynik decyduje o ewentualnym wyborze dalszej szkoły. Ewentualnym, ponieważ na gimnazjum kończy się powszechny obowiązek szkolny. Dalsza nauka to już wybór dobrowolny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *